ساختمان مرکزی
رییس دفتر معاونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت
  • آقای آرمین آذری
  • تلفن: 66583510- 021
ساختمان شیخ‌بهایی
کارشناس دفتر معاونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت
  • خانم پورتالاری
  •  تلفن: 66583511- 021

 

irantvtoMap

خيابان آزادي، نبش خوش، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، طبقه پنجم، معاونت پژوهش، برنامه ریزی آموزشی و سنجش مهارت
تلفن : 66583511- 66583510
rpe@irantvto.ir